Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı

Bu yaz gerçekleşecek olan Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programına çevrim içi olarak da katılım gerçekleştirilebilecek. 18 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Anamed’de yüz yüze olarak gerçekleştirilmesi planlanan programa aynı zamanda çevrim içi olarak da katılmak mümkün olacaktır. Hititçe ve Akkadca dillerine bir giriş sunan programın son haftasında ise Luvice ve Sümerce’ye giriş dersleri de sunulacaktır. Yüz … Okumaya devam et Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı

Reklam

”MÖ. 3. Binyılda Batı Anadolu, Ege Adaları ve Balkanlar’da Kentleşme”

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 27.bölümünde konuğumuz Dr. Nihan Naiboğlu. ''MÖ. 3. Binyılda Batı Anadolu, Ege Adaları ve Balkanlar'da Kentleşme'' adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Bu seminerde, öncelikle dönemin karakteristik özellikleri açıklanıyor ve Batı Anadolu, Ege Adaları ve Balkanlardaki yerleşimler ile Doğu’daki yerleşimler arasındaki farklılıklar belirtiliyor. Bu dönemdeki iletişim ağlarının genişliği vurgulanıyor ve bu … Okumaya devam et ”MÖ. 3. Binyılda Batı Anadolu, Ege Adaları ve Balkanlar’da Kentleşme”

‘Neolitik Dönemi Yeniden Tanımlamak’

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetleri’nin 5. Bölümünde konuğumuz özellikle Türkiye’de arkeoloji ile uğraşan herkesin yakından tanıdığı Prof.Dr. Mehmet Özdoğan. ‘Neolitik Dönemi Yeniden Tanımlamak’ adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz.  Bu seminerde, dünya tarihinde en önemli kırılma noktalarından biri olan neolitik devrimin yeni bilgiler ışığında değişen tanımı açıklanıyor ve günümüzde kabul gören tanımına kadarki görüşler tanıtılıyor. … Okumaya devam et ‘Neolitik Dönemi Yeniden Tanımlamak’

Uzak Erişimli Ticaret Tarihi – Başlangıçtan MÖ 1600’e Kadar

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 2.bölümünde konuğumuz Dr.Haldun Aydıngün. ‘Uzak Erişimli Ticaret Tarihi – Başlangıçtan MÖ 1600’e Kadar’ adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Bu seminerde, insan evrimindeki süreçler açıklanıyor ve insanın kendini var ediş yolunda karşılaştığı sorunlarla başa çıkma yöntemleri masaya yatırılıyor. Ticaretin doğuşuna dair teoriler sunuluyor ve uzak erişimli ticaretin varlığı nasıl kanıtlanır … Okumaya devam et Uzak Erişimli Ticaret Tarihi – Başlangıçtan MÖ 1600’e Kadar

Rant Uğruna Yok Edilen Ortak Hafızamız: Kentlerin Arkeolojisi

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 28. Bölümünde konuğumuz Dr.İlknur Türkoğlu. ‘Rant Uğruna Yok Edilen Ortak Hafızamız: Kentlerin Arkeolojisi’ adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Bu seminerde, 19 yy. sanayii devrimi sonrası büyük çaplı yapılaşmalarla ortaya çıktığı kabul edilen kentsel arkeoloji kavramı ele alınıyor. Modernleşen dünyada giderek daha büyük bir sorun haline gelen kültür varlıklarını koruma … Okumaya devam et Rant Uğruna Yok Edilen Ortak Hafızamız: Kentlerin Arkeolojisi

Metropol Kentin Çok Katmanlı Yapısı ve Planlama Yaklaşımındaki Zorluklar

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 46. Bölümünde konuğumuz Prof.Dr. Adem E. Erbaş. ''Metropol Kentin Çok Katmanlı Yapısı ve Planlama Yaklaşımındaki Zorluklar'' adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Seminerde, öncelikle metropol kent ve çok katmanlılık kavramları tanımlanıyor. Tarihi kadim kentlerin modern dünyanın ihtiyaçları ile bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan kültürel mirası koruma problemleri vurgulanıyor. Türkiye ve Avrupa … Okumaya devam et Metropol Kentin Çok Katmanlı Yapısı ve Planlama Yaklaşımındaki Zorluklar

Yontmataş Alet Üretiminin Başlaması ve Alet-İnsan İlişkisi

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 14.bölümünde konuğumuz Dr.Öğr.Üyesi Ergül Kodaş. ‘Yontmataş Alet Üretiminin Başlaması ve Alet-İnsan İlişkisi ’ adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Bu seminerde, günümüzde kullandığımız çatal bıçaktan buzdolabına, bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar insanlar için geliştirilmiş tüm teknolojinin çıkış noktası olarak gösterebileceğimiz alet teknolojisinin ilk gelişim evreleri masaya yatırılıyor. Alet üretiminde geçirilen evreler … Okumaya devam et Yontmataş Alet Üretiminin Başlaması ve Alet-İnsan İlişkisi

‘Tarih Öncesi Dönemde Beykoz: Yeni Keşifler, Yeni Sonuçlar

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 22.bölümünde konuğumuz  Doç. Dr. Emre GÜLDOĞAN. ''Tarih Öncesi Dönemde Beykoz: Yeni Keşifler, Yeni Sonuçlar'' adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Seminerde, İstanbul ili Yüzey Araştırmaları (İstya) projesi başkanı Güldoğan İstanbul’da günümüze dek yapılmış arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında elde edilen bulguları yorumluyor. Neolitik, epipaleolitik, üst-paleolitik, orta paleolitik, ve alt-paleolitik dönemlere … Okumaya devam et ‘Tarih Öncesi Dönemde Beykoz: Yeni Keşifler, Yeni Sonuçlar

‘Enez Kazılarında 41 Yıl

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 11. bölümünde konuğumuz Prof.Dr.Sait Başaran. ‘Enez Kazılarında 41 Yıl” Adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Seminerde, M.Ö. 5. Yüzyılda kurulduğu düşünülen Ainos kentinin tarihi masaya yatırılıyor. Başaran, bölgedeki çok katmanlı yapıya dair bulguları ve Antik dönemden başlayarak Enez’in tarihini anlatıyor.  Jeolojik araştırmalar sonucu çizilen harita üzerinden, M.Ö.480’li yıllarda kentin nasıl … Okumaya devam et ‘Enez Kazılarında 41 Yıl