Metropol Kentin Çok Katmanlı Yapısı ve Planlama Yaklaşımındaki Zorluklar

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 46. Bölümünde konuğumuz Prof.Dr. Adem E. Erbaş. ”Metropol Kentin Çok Katmanlı Yapısı ve Planlama Yaklaşımındaki Zorluklar” adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

Seminerde, öncelikle metropol kent ve çok katmanlılık kavramları tanımlanıyor. Tarihi kadim kentlerin modern dünyanın ihtiyaçları ile bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan kültürel mirası koruma problemleri vurgulanıyor. Türkiye ve Avrupa kentlerinde koruma yaklaşımlarındaki farklılıklara değiniliyor ve yer altı ve yerüstü kültür envanterini korumak için farklı politikaların mekânsal yansımaları mülkiyet kavramı ile birlikte ele alınıyor.

İstanbul’da yaşanılan zorluklar üzerinden yeraltı ve yer üstü kültür envanterinin doğru sınıflandırılması gerekliliği ve bütünleşik bir veri tabanına duyulan ihtiyaç, çeşitli kentsel problemler ile gerekçelendiriliyor. Bu bağlamda bir veri havuzu oluşturma konusunda İstanbul Arkeoloji Müzesi, Alan Yönetim Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin Kudeb birimlerinin de dâhil olacağı bir ortak çalışma gereksiniminin altı çiziliyor. 

Özellikle, müzelerin ellerinde bulundurdukları veri ve envanter doğrultusunda arkeolojik çalışmalara sağlayabileceği katkılar anlatılıyor. Böyle bir çalışmaya duyulan ihtiyaç yakın zamandaki Yenikapı çalışmaları üzerinden tartışmaya açılıyor.

Günümüzdeki imar yaklaşımına arkeolojinin perspektifinden eleştiriler sıralanıyor ve kent planlamasındaki en önemli araçlar olan imar planları ve alan yönetim planlarının koruma süreçlerine dâhil edilmesinin önemi vurgulanıyor.

Soru cevap bölümüne gelindiğinde ise ‘Farklı kültürel katmanların bir arada olduğu durumlarda planlamasının mümkün olmadığı katmanlar ile plana konu olabilecek katmanın ilişkisi nasıl kurulabilir? ‘ sorusu yanıt buluyor.

Prof.Dr.Adem E. Erbaş’a katkılarından ve Arkeoloji Sohbetleri kapsamında Arkeomedya Youtube kanalına konuk olduğundan dolayı teşekkür ederiz.

In the 46th episode of Archeology Conservations arranged by Arkeomedya, our guest is Prof.Dr. Adem E. Erbaş. You can watch the seminar titled ‘Multilayered Structure of Metropolitan City and the Difficulties in Planning Approach ’ on Arkeomedya Youtube channel.

In the seminar, firstly the concepts of metropol city and multilayeredness are defined. Cultural heritage conservation problems that arise as a result of the integration of historical ancient cities with the needs of the modern world are emphasized. Differences in preservation approaches between the Turkish and European cities are mentioned and the spatial reflections of different policies to preserve the undergound and the aboveground inventory are handled with the concept of ownership.

The need for accurate classification of underground and aboveground cultural inventory over the difficulties experienced in Istanbul and the need for an integrated database are justified by various urban problems. In this respect, the demand for a cooperation that includes İstanbul Archeology Museum,  İstanbul Metropolitan Municipality, and  Kudeb units of the other municipalities, to create a data repository is underlined.

In particular, the contributions that museums can provide thanks to the data and the inventory they hold in their hands, is explained. 

Criticism of today’s zoning approach from the point of view of Archaeology has been listed and the importance of including zoning plans and area management plans, which are the most important tool in urban planning, in conservation processes has been emphasized.

As for the Q & A section, the question of ‘How can the relationship between; layers where planning is not possible when different cultural layers coexist and a layer that may be the subject of the plan be established? ‘  is being answered.

Thanks to, Prof. Dr. Adem E. Erbaş for his contributions and being a guest to Arkeomedya Youtube channel within the scope of Archeology Conservations.

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s